مشتریان ما

از آنجا که مشتریان مهم ترین رکن در فرآیند ارائه خدمات شرکت تبریز پاک هستند. واحد امور مشتریان با شعار "هوشیاری در مشتری مداری " سعی بر آن دارد تا ضمن برقراری ارتباط موثر با تمامی گروه مشتریان، مسائل و نیازهای آنان را به درستی درک کند و خدمات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به ایشان ارائه دهد . از جمله مهم ترین وظایف این واحد، پیگیری ارائه بهترین خدمات به مشتریان، مرفع کردن ددغه های ایشان است. شرکت چاپ تبریز پک با بهره مندی ا استعداد و نیروهای تحیل کرده  با تجربه و خبره این وظیفه را به نحو احسن به انجام می رساند